“Život u lokalnoj zajednici uz podršku”

Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom te njihovo uključivanje u društvenu zajednicu razlog su za pokretanje nove usluge u našem Centru pod nazivom “Život u lokalnoj zajednici uz podršku”. Za provedbu ove usluge kreditnim zaduženjem kupili smo stan P=74 m2 u blizini postojećeg objekta. Zgrada u kojoj se nalazi stan je stara kao i sam stan te je potrebno izvršiti značajnu adaptaciju kao i opremanje. Troškove adaptacije koji iznose oko 20.000,00 KM nismo u mogućnosti osigurati bez učešća donatora te smo na više adresa uputili zamolbu za donaciju. U tjeku je ugradnja stolarije, od čega je unutarnja donacija firme “Metabo” d.o.o. Putićevo pri čemu im ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo. Na naš račun za potrebe navedenog do sada je pristiglo 2.700,00 KM. Od poduzeća “Fis” d.o.o. Vitez imamo obećanje da će nam donirati radnu kuhinju. Zahvaljujemo: Općini Travnik, Općini Busovača, “Sport plus”Novi Travnik i “Vujević Compani” Vitez.

Pozivamo i sve druge ukoliko su zainteresirani da prema svojim mogućnostima sudjeluju u pomoći pri adaptaciji navedenog stana. Također se zahvaljujemo svima koji su do sada na bilo koji način pomogli rad našeg Centra jer bez uključivanja drugih ne bismo bili u mogućnosti poboljšavati uvjete života osoba s poteškoćama.