Centar-Duga Blog

Javni oglas o prodaji rabljenog putničkog vozila (drugi krug)

obrazac za ponudu-fizičke osobe obrazac za ponudu – pravne osobe JU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR „DUGA“ NOVI TRAVNIK Datum: 20.04.2022.godine Na temelju odluke o prodaji rabljenog putničkog...

Javni oglas o prodaji putničkog vozila

obrazac za ponudu – pravne osobe obrazac za ponudu-fizičke osobe   JU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR „DUGA“ NOVI TRAVNIK Datum: 04.04.2022.godine Na temelju odluke broj: 148/22od 04.04.2022.godine...

Obavijest o javnoj nabavi roba-Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

Obavijest o nabavi roba-Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

Obavijest o javnoj nabavi

Obavijest o javnoj nabavi-Dogradnja Centra Duga – II faza radova izvedba ploče

Javni oglas za njegovatelja u stacionaru

javni oglas za njegovatelja u stacionaru

Kriteriji za bodovanje kod prijema u radni odnos

KRITERIJI ZA BODOVANJE KOD PRIJEMA U RADNI ODNOS

Obavijest o nabavi goriva

Obavijest o nabavi goriva
1 2 3 8