Centar-Duga Blog

javni oglas za prijem pripravnika

javni oglas za prijem pripravnika

Obavijest o nabavi prehrane

obavijest o nabavi prehrane

Javni oglas

Javni oglas za prijem njegovatelja

Obavijest o nabavi goriva

Obavijest o nabavi goriva

obavijest o nabavi

obavijest za nabavu goriva

Kriteriji za bodovanje pismenog ispita i usmenog intervjua u postupku prijema u radni odnos

JU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR „DUGA“ NOVI TRAVNIK Broj: 86/20 Datum: 04.02.2020.godine Kriterije za bodovanje pismenog ispita i usmenog intervjua u postupku prijema u radni odnos Temeljem...

Javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos

JU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI CENTAR «DUGA» NOVI TRAVNIK Broj: 78/20 Datum: 27.02.2020.godine Na temelju članka 108. Pravilnika o radu JU  Edukacijsko rehabilitacijskog centra „Duga“, ravnateljica Centra...
1 2 3 6