Naš Tim

Centrom «Duga» rukovodi ravnatelj, a poslove dnevne i stacionarne skrbi, te odgojno obrazovnog rada i radne okupacije obavljaju psiholog, pedagog, socijalni radnik, dva defektologa logopeda, defektolog somatoped, fizioterapeuti te odgajatelji i njegovatelji, radni instruktori i terapeuti.

Administrativno tehničke i pomoćne poslove obavljaju djelatnici na radnim mjestima: tajnica, kuharica i djelatnik na održavanju čistoće.