"Čineći dobro postajemo bolji ljudi"

Centar Duga Novi Travnik

Pri Centru “Duga” radi Tim za opservaciju i dijagnostiku.

Djelatnici prvenstveno pružaju djeci ljubav i sigurnost.

Kreativnost

Kreativnost potičemo kroz akciju! Iako s poteškoćama, naša djeca su rođena i sa određenim potencijalom. Individualnim pristupom s puno kreativnosti i entuzijazma na najbolji mogući način odgovaramo na potrebe svakog od njih.

Odgoj

U djecu s poteškoćama ulažemo puno snage i energije za njihov kvalitetan odgoj pri čemu težimo izgradnji pozitivnih osobina, moralnih i društvenih vrijednosti u skladu s mogućnostima svakog od njih.

Integracija i inkluzivnost

Svrha inkluzije jeste da osigura da sve zainteresovane strane u sistemu – učenici, roditelji, zajednica, nastavnici – budu naviknute na različitosti te da im omogući da to vide kao priliku, a ne kao prepreku.

Volonteri

Nesebičnim ulaganjem osobnog vremena, truda, znanja i vještina volonteri u velikoj mjeri doprinose dobrobiti naših korisnika.Brojni volonteri su prošli kroz naš Centar oplemenjeni stečenim iskustvom kroz druženje s našim korisnicima.

Ljubazni djelatnici

Jedna od najvažnijih karakteristika ljubavi je ljubaznost. Mnogi su zaboravili da se ponašaju ljubazno. Ljubaznost i iskren osmijeh glavne su karakteristike naših uposlenika.

Naš Rad

Razviti potencijale svakog korisnika kroz individualni i grupni tretman glavni je cilj našeg rada.

Vrijeme za Svako Djete

U Centru “Duga” smatramo i držimo se toga da svako dijete zaslužuje poseban pristup i pažnju da može razviti svoje potencijale.

Iskrena podrška

Uvijek smo tu za svako dijete. U nama imaju najveće prijatelje koji će im pomoći u svim teškim i dobrim trenucima života.

Sigurnost djece

U Centru “Duga” djeca su sigurna od svih loših uticaja okoline i društva jer se od početka posvećujemo njima i vezujemo za njih, te zajedno postajemo jedna velika porodica.

Različitost i inkluzija

Edukacija za sve

„Kada razmišljamo o obrazovanju za sve. Šta je inkluzija? Zašto raspravljamo o tome? Inkluzija je važna jer podrazumjeva prihvatanje i proslavu ljudske raznolikosti. Radi se o svima nama. Svi mi moramo doprinijeti i učestvovati i znati da utičemo na našu zajednicu i život drugih. To možemo postići inkluzijom kroz obrazovanje za svu djecu u svoj njihovoj raznolikosti.”

Inkluzivno obrazovanje podrazumjeva rješavanje prepreka za učenje i učešće i pretvarnje školskih zajednica u zajednice u kojima će svi imati koristi od inkluzije.

Prema riječima dr. Kevina Maxwella: „Naš posao je da učimo djecu koju imamo. Ne onu koju bi željeli da imamo. Ne onu koju smo imali. Nego onu koju imamo baš sad…sve njih.”

Sport i Rekreacija

Osim što sportske aktivnosti imaju značajnu ulogu u tjelesnom razvoju djece, one su bitne za razvoj komunikacije i socijalne integracije.

Projekat socijalne integracije i inkluzije

Potpuna i kvalitetna interakcija sa socijalnom sredinom ima značajnu ulogu u životu osoba sa posebnim potrebama.

Edukacijsko-rehabilitacijski program

Programi rada su prilagođeni kronološkoj dobi i individualnim psihofizičkim sposobnostima svakog korisnika – polaznika.

Radna terapija u rehabilitaciji djece

Cilj radne terapije (RT) u djece je poticanje i razvijanje funkcionalnih sposobnosti potrebnih za izvođenje aktivnosti dnevnog života (ADŽ).