obavijest o nabavi broj 18291-7-3-1-3-1/17

obavijest o nabavi broj 18291-7-3-1-3-1/17

Ju Centar “Duga” je dana 02.11.2017.godine raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda za I fazu dogradnje objekta Ju Centra “Duga”- zemljani radovi. Poziv je raspisan na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba), obavijest broj: 18291-7-3-1-3-1/17 i traje do 17.11.2017.godine.