“Čineći dobro postajemo bolji ljudi”

Započinjemo neizvjestan i težak put izgradnje novih kapaciteta za dobrobit djece i mladeži s razvojnim poteškoćama.
I ovaj put se nadamo i vjerujemo da ćete i vi dati svoj doprinos u realizaciji našeg projekta.

“Vjerujem u dobro i da se dobro dobrim vraća…”

JU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI
CENTAR „DUGA“ NOVI TRAVNIK
Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik
e-mail: centardugant@gmail.com
www.centar-duga.com
tel/fax: 030/795-400, 030/795-401
žr: 1323002013557239 – NLB banka d.d. Tuzla
M.Tita 34 75000 Tuzla
IBAN: BA391320010506094793
SWIFT: TBTUBA22