TERAPIJSKA OPREMA – STEPENICE

Još jedan znak dobrote i brige o korisnicima Centra „Duga“, zahvaljujemo se župi ST. Peter Schaffhausen iz Švicarske!