Centar-Duga Blog

Kriteriji za bodovanje pismenog i usmenog intervjua u postupku prijema u radni odnos

JU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR „DUGA“ NOVI TRAVNIK Broj: 443/22 Datum: 09.09.2022.godine Kriterije za bodovanje pismenog ispita i usmenog intervjua u postupku prijema u radni odnos Temeljem...

javni oglas za kuhara

JU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI CENTAR «DUGA» NOVI TRAVNIK Broj: 421/22 Datum: 30.08.2022.godine Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru...

Javni oglas o prodaji rabljenog putničkog vozila (drugi krug)

obrazac za ponudu-fizičke osobe obrazac za ponudu – pravne osobe JU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR „DUGA“ NOVI TRAVNIK Datum: 20.04.2022.godine Na temelju odluke o prodaji rabljenog putničkog...

Javni oglas o prodaji putničkog vozila

obrazac za ponudu – pravne osobe obrazac za ponudu-fizičke osobe   JU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR „DUGA“ NOVI TRAVNIK Datum: 04.04.2022.godine Na temelju odluke broj: 148/22od 04.04.2022.godine...

Obavijest o javnoj nabavi roba-Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

Obavijest o nabavi roba-Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

Obavijest o javnoj nabavi

Obavijest o javnoj nabavi-Dogradnja Centra Duga – II faza radova izvedba ploče

Javni oglas za njegovatelja u stacionaru

javni oglas za njegovatelja u stacionaru

Kriteriji za bodovanje kod prijema u radni odnos

KRITERIJI ZA BODOVANJE KOD PRIJEMA U RADNI ODNOS
1 2 3 4 9