Ljetovanje korisnika Edukacijsko rehabilitacijskog centra „Duga“ na Boračkom jezeru

Ove godine kao i dvije prethodne naš „Centar“ se odazvao pozivu fondacije „Obrazovanje gradi BiH“ da korisnici naših usluga ljetuju na Boračkom jezeru. Grupa od dvanaestoro mladih i djece starijeg uzrasta provela je zajedno sa tri vaspitača sedam dana u izviđačkom kampu i za to vrijeme bila uključena u mnogobrojne aktivnosti sportskog, rekreativnog i edukativnog karaktera. Posebno se ističe značaj međuvršnjačkog druženja kao poticaj za potpuniju socijalnu integraciju jer su u isto vrijeme u kampu boravili i njihovi vršnjaci tipičnog razvoja. Ovakvo međuvršnjačko druženje potiče socijalizaciju i značajno djeluje u prevazilaženju predrasuda koje su osnovna prepreka za potpunu inkluziju osoba sa posebnim potrebama.