“Bolji početak za djecu sa invaliditetom”

28.11.2014

Sa ciljem poboljšanja kompetencija stručnog kadra koji radi sa djecom predškolskog uzrasta, te sa ciljem širenja svijesti o važnosti rane intervencije, dana 21.11. i 24.11.2014. godine u Centru „Duga“ je  održana je dvodnevna edukacija na temu „Rana intervencija; opservacija, dijagnostika i stimulacija“. Edukacija je održana u sklopu projekta „Bolji početak za djecu sa invaliditetom“ pod pokroviteljstvom Unicefa“.

Voditelj edukacije je  Dženana Čolaković, defektolog oligofrenolog sa dugogodišnjim iskustvom iz područja rane intervencije. Sudionici edukacije su: stručni tim i asistenti Centra „Duga“, učitelji osnovnih škola Novi Travnik, njegovatelji u vrtićima, medicinske sestre te socijalni radnici.

Kroz praktični dio edukacije, stručni djelatnici i asistenti Centra „Duga“ su stekli nova znanja i vještine kojma će unaprijediti postojeće programe rane  stimulacije.